Det är inte bara ABATE som säjer lotter, men den här är i en helt annan klass!
Copyright © Oda, 2006. All rights reserved.