En och annan skönhet att titta på fanns det också (mena förstå hojarna)
Copyright © Oda, 2006. All rights reserved.