Helt andra regler i USA beträffande positionsljus mm.
Copyright © Oda, 2006. All rights reserved.