På väg till Daytona Beach "Biketoberfesten"
Copyright © Oda, 2006. All rights reserved.